Beijing Jiaotong University: 39.952823, 116.347498